Tỷ lệ S2 – Tỷ số & tỷ lệ 2 in1, Tỷ lệ châu Á Crowns hôm nay